top of page

Neidonvaajan Voimanaiset-näyttely  on esillä Asikkalan Päijännetalossa toukokuulle saakka. 

 

Yksi Neidonvaajan merkittävimmistä lähtökohdista
on naisten välinen solidaarisuus. Voima, joka kantaa.
Meissä on sama energia, jota esiäitimme vaalivat
yhteisöissään. Pystymme mihin vain, jos tuemme toisiamme
ja ojennamme käden silloin, kun se on tarpeen.

Naisen rooli yhteiskunnassamme on edelleen ristiriitainen. Äitiyden ja perheen yhteensovittaminen uran ja koulutuksen kanssa on haasteellista. Tämä kokonaisuus vaatii valtavaa työmäärää, omistautumista sekä organisointikykyä. Kuitenkin naiset ovat jo muinaisaikoina johtaneet yhteisöjä, saaneet osakseen arvostusta ja toimineet hallinnollisissa rooleissa ilman, että naiseus tai äitiys olisi ollut minkään näistä tiellä.

Toivon omalla panoksellani voivani nostaa arvostusta juuriamme kohtaan. Auttaa löytämään voimaa esivanhempiemme sitkeydestä, naisen polusta miehen rinnalla yhteisen elämän rakentajana, erilaisena, mutta yhtä vahvana ja välttämättömänä voimana. Toivon voivani tukea naisten itsetuntoa terveellä tavalla ja osoittaa naisena olemisen vahvuudet. Arjen vaatimukset, ulkonäköpaineet, jatkuva sopeutuminen sekä työelämän epävarmuus ovat henkisiä ja fyysisiä haasteita, jotka nykypäivän naiset joutuvat kohtaamaan perheestä huolehtimisen ohella

  

Voimanaiset-kampanjan teemana on naisten välinen solidaarisuus ja kannustaminen työympäristössä, sekä uran luominen polkematta toisia, perhettä unohtamatta. Pyrkimyksenä on rakentaa näin positiivista naiskuvaa ja tasa-arvoa, sekä tuoda esiin sitä, että emme kilpaile toistemme kanssa vaan tukemalla ja kannustamalla saamme aikaan oikeanlaista kehitystä niin työelämässä kuin yhteiskunnassa.

 

Esittelemme kampanjassa joukon suomalaisia voimanaisia, joiden esimerkkiä seuraamalla voimme rakentaa positiivista naiskuvaa ja tasa-arvoa, Jokaisella heistä on takanaan pitkä taival ja suuria haasteita, mutta myös tahtoa, uskoa ja rohkeutta, joiden avulla mahdottomalta tuntuvakin on mahdollista.

Neidonvaajan Voimanaiset valittiin yhdeksi Suomen Naisjärjestöjen tasa-arvoteoista 2022. 

bottom of page