top of page

ROUTA DESIGN

Olen lahtelainen seppämestari ja muotoilija. Työssäni hyödynnän raudan olemusta ja vahvaa luonnetta ilmaisun välineenä. Työskentelen pääosin perinteisin taontamenetelmin mutta käytän myös moderneja metallintyöstömenetelmiä. Perinteiset tekniikat ja työvälineet ovat lähimpänä sydäntäni niiden pitkän historian ja mytologiaan kietoutuneen tarinallisuuden vuoksi. Aikanaan tulta hallitseva nokikasvoinen henkilö oli se, joka pelasti tilanteissa joissa työkalut tarvitsivat korjaamista tai huono hammas poistamista. Nykyään sepän työ ja asiakkaiden tarpeet ovat hieman toisenlaisia.


 

Vuosien saatossa Kalevala ja suomalainen mytologia ovat muodostuneet yhä merkittävämmiksi osiksi työskentelyäni. Sepän työ on hyvin monipuolinen ja perinteinen elämäntapa. Tilaustöiden ohella pyrin keskittymään luovaan työskentelyyn raudan ja metalliveistosten rouhealla äänellä. Koen tärkeäksi tuoda esille taontakulttuuria ja käsityöläisten valmistamaa teknisesti laadukasta taidetta sekä ylläpitäää osaltani katoavaa perinnekäsityöläisten ammattitaitoa. Metallin työstäminen takomalla on elämyksellistä ja alkuvoimaista.


 

Haluan nostaa esille suomalaisen ihmisen sekä metsät haltioineen ja henkineen. Pyhyyden läsnäolon joka hetkessä. Erityisesti hän nostaa esiin vahvan naisen, joka kannatteli voimallaan yhteisöä, teki ruumiillista työtä ja kohtasi ne valtavat surut ja vastoinkäymiset, joihin miehillä ei ollut voimaa. Naiset torjuivat pimeyttä. He olivat läsnä elämän alkamisen ja päättymisen hetkinä. He hoivasivat perhettä ja työskentelivät sitkeästi rinta rinnan miesten kanssa elannon hankkimiseksi perheelle. Heidän arvonsa yhteiskunnassa oli kiistaton, vailla keinotekoista tasa-arvoisuuden leimaa.


 

“Muinoin tieto siirtyi eteenpäin opettamisen, runonlaulajien ja tarinoiden keinoin. Toivon voivani teoksillani tarjota jotakin samankaltaista: herättää taiteen keinoin näkemään lämmön ja vahvuuden juurissamme. Herättää tarinat eloon. Koskettaa sitä uinuvaa arvostusta omaa perintöämme kohtaan.”

Kirsi Vahtera 

seppämestari / muotoilija

seppämestari Kirsi ja Väinämöinen
bottom of page