top of page

Haastattelu

seppämestari, muotoilija Kirsi Vahtera

Miksi valitsit ko. uran?

Metalli valikoitui materiaaliksi oikeastaan vahingossa, mutta löydettyäni itseni pajasta en enää halunnut sieltä pois. Pajassa kaikki on paikallaan ja luovuus saa virrata.  

Mitä ennakkokäsityksiä/luuloja olet kohdannut?
Naisena sepän ammatti on edelleen harvinainen ja herättänyt sekä paljon ihmetystä, kiinnostusta ja jopa kiukkuakin. Kyllästyin jo vuosia sitten kiertämään tapahtumia koska tytöttely ja epäkunnioittava käytös tulee yleisötapahtumissa usein liikaa iholle. Ihmiset mieltävät sepän useimmiten parrakkaaksi mieheksi ja yleensä oletetaankin, että naisseppä tekee pelkkiä koruja. Pääpiirteittäin Routa Designin tuotanto on kuitenkin massiivista ja uniikkia. Mukaan mahtuu Kalevalan hirviöitä, merimonstereita, aitoja, portteja, ja kaltereita.

Mikä inspiroi?

Suomalainen luonto, Kalevala ja suomalainen mytologia. Olen kuullut useasti itseäni kutsuttavan mörköjen mestariksi ja siihen suuntaan arki on koko ajan kantanut. Tänä vuonna olen tehnyt 4 erilaista tilausmörköä/hirviötä ja omat näyttelytyöni niiden lisäksi. Aihepiirien lisäksi inspiroi raudan olemus. Sen plastisuus, rouheus, pintastruktuuri ja ääni.

Kuka vahva nainen inspiroi sinua ( jk suomalainen tai kalevalasta)?

Vahvoista naisista minua inspiroivat ennen kaikkea oman sukuni naiset. Mummoni kasvatti 10 lasta ja opetti jokaiselle metsän salaisuudet sekä työn merkityksen. Köyhistä oloista, jossa nukuttiin siskonpedissä, sidottiin risuluutia myyntiin ja poimittiin lasten toimesta marjoja naapureille myytäviksi, ponnisti muiden mukana myös äitini, jolta olen oppinut kädentaidot ja lempeyden.

Kalevalan naisista ihailen eniten Pohjolan emäntää Louhea joka piti yhteisönsä hengissä ja hyvinvoivana, kasvatti kadehdittavat ihanat tyttäret ja oli valmis puolustamaan omaansa.

-Olet takonut paljon, tehnyt myös koruja raudasta. Mikä sai sinut nyt siirtymään rautakoruista hopeaan?

Rautakorujen ja massiivisten veistosten parista hopeaan siirtyminen ei oikeastaan ollut kovinkaan suuri harppaus. Ensimmäinen Neidonvaaja on taottu raudasta Neidot-näyttelyä varten ja sen muuntaminen hopeakoruksi tuntui loogiselta jatkumolta. Käsin raudasta taottujen korujen ongelma on se, että käsityön osuus on suuri ja ihmisten mielikuva materiaalista kuitenkin halpa joten balanssia yksityiskohtaisen korun ja hinnan välille on vaikeaa löytää. Hopeakorun myötä minulla on mahdollisuus tuoda osa kulttuuriperintöämme, naisten historiaa ja voimaa osaksi jokaisen naisen elämää.

- Mitä uusia mahdollisuuksia hopean työstö antaa sinulle muotoilijana?

Korujen valmistaminen valamalla mahdollistaa korumallin toistamisen sarjatyönä ja tuo sitä kautta mahdollisuuden tavoittaa viestilläni useampia ihmisiä kuin kokonaan käsin taottujen tuotteiden muodossa.

- Sinulla on valtava tietämys ja intohimo Kalevalan tarinoihin ja suomalaiseen mytologiaan, merkityksiin. Oliko helppo löytää korulle muoto?
 

Koru on syntynyt hyvin intuitiivisesti. Korun muoto on johdettu melko suoraan sekä Ukon kirveen rakenteesta yhdistettynä hedelmällisyyttä ja äidillisyyttä symboloivaan muotokieleen, joka kuvaa naisen fyysisiä ominaisuuksia elämän antajana. Rakenteen Ylin kolmikuvioinen osio kuvaa kalevalaisen maalimankuvan kolmijakoisuutta sekä kolmen yhteen liitetyn voiman muodostamaa liittoa. Ripustuslenkki kiinnittyy puolikaareen, kalavalaisen syntytarinan yliseen kehään- aurinkoon, jossa Ilmarisen paja sijaitsee. Alaspäin suuntautuvat reunat kuvaavat Väinämöistä ja Ilmarista, jotka riitaantuvat ja erkanevat toisistaan. Alakaari puolestaan kuvaa maankamaraa, ihmisten asuinmaata, jonka elämää vastavoimat ylläpitävät.
Palmikot ilmentävät nuorten neitojen vapautta ja nuoruutta. Avioiduttuaan naiset sitoivat hiuksensa huivin alle tai kiinni päälaelle. Kalevalan Ainokin itkee avioliittouutisen saatuaan “kassan kauneutta” eli upeiden vapaana liehuvien palmikoidensa kätkemistä ja kiinni sitomista.
Riipuksen keskellä oleva solki puolestaan puhuu mahtiemäntien kieltä ja kertoo naisten koruista. Solisluiden kohdalle kiinnitettyjen solkien yksityiskohdat ja koreus kertoivat kantajansa vallasta ja vauraudesta. Mitä kalliimmat soljet ja mitä upeammat ketjut niiden välissä roikkuivat, sitä kunnioittavammin niiden kantajaa kohdeltiin. Naisilla oli valtaa ja merkittävä asema yhteiskunnassa ja he kantoivat niiden tunnuksia ylpeinä.

- Korussa on valtavasti merkityksiä ja voimaa. Kuka mielestäsi voi kantaa Neidonvaajaa?

Neidonvaajaa voi kantaa jokainen nainen, joka haluaa ylläpitää yhteyttä juuriinsa ja haluaa tuoda esiin sisällään asuvan voiman. Vain määrätietoisuudella ja sitkeydellä voimme menestyä ja kukoistaa. Neidonvaaja on meille kaikille, jotka olemme uskaltaneet kohdata haasteita tai kaipaamme tukea esiäitiemme viisaudesta.


- Sinulle on tärkeää, että korut on valmistettu Suomessa.

Korujen kotimaisuus on minulle ensiarvoisen tärkeää koska sarja perustuu täysin kotimaiseeen mytologiaan, kansamme voimanaisten saavutuksiin, symboliikkaan ja maailmankuvaan. Korun muotokieli kertoo yksityiskohtien kautta laaja-alaisesti suomalaisten naisten historiasta ja Kalevalaisesta maailmankuvasta. Myös korun pakkaus valmistetaan Suomessa

- Mistä koruja voi ostaa?
Tällä hetkellä Neidonvaaja-koruja myy Routa Designin verkkokaupan lisäksi Etsy ja TueTiimiä.
Kuhmossa Kalevalakeskus Juminkeko, Lahdessa L´Genda, Turussa Muikia Design, Kolilla Luontokeskus Ukko ja Korukaivos Vantaalla

 

- Jos voisit nyt antaa neidonvaajan jollekin naiselle, kenelle sen ojentaisit? kenen kaulaan ripustaisit? Kuka parhaiten kuvastaa sitä vahvaa, rohkeaa naista, jota tämä koru symboloi?
 
Mieleeni tulee useita naisia, jotka edustavat juuri noita arvoja ja ominaisuuksia.

 
Siksi Routa Design palkitsee vuosittain yhden Neidonvaajan kantajan, joka on rohkeasti tavoitellut unelmiaan, menestynyt urallaan unohtamatta moraalisia arvojaan sekä osoittanut vahvuutta perheen ja työn yhdistämisessä. 
Tavoitteena on ollut antaa näille arvoille ja naistemme historialle symboli,  jota vahvat, toisiaan tukevat naiset voivat kantaa ylpeänä. Luoda visuaalinen muoto sille vahvuudelle, joka meissä asuu. Luottamukselle, esiäitiemme perinnölle ja halulle löytää keinoja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi yhdessä.


Lanseerausvuonna Neidonvaajan kantajaksi valittiin Hannele Valtiala, joka on esimerkillään innoittanut naisia löytämään rohkeuden menestyä urallaan. Hän on osoittanut huomattavaa lahjakkuutta markkinoinnissa ja tiimijohtamisessa sekä voimaa ja lempeyttä perheen sydämenä.

Valtialan uraan mahtuu yli kymmenen vuoden kokemus mediasta ja markkinoinnista, Tällä hetkellä hän toimii Havas Helsinki Oy:ssä ammattinimikkeellä Broadcast Director. Hän on ura-orientoitunut, ahkera ja työyhteisössä erittäin pidetty. Hän haluaa työssään haastaa ja tulla haastetuksi eikä ole uraa rakentaessaan pelännyt pitkiä työpäiviä tai vastuunottamista. Avainsanoja menestykselle ovat reiluus, itsenäisyys ja vilpittömyys. Koronan vuoksi palkinnon jakamista on jouduttu siirtämään useita kertoja 

 

Tänä vuonna (2024) Neidonvaajan kantaja-palkintotilaisuus järjestetään yhteistyössä Asikkalan kulttuuritoimen kanssa Päijännetalossa. palkinnon saa Katri Kilpiäinen. joka on sosiaaliseen mediaan tuottamallaan sisöllöllä ja kirjailijan urallaan pyrkinyt tasoittamaan naisten kanssasisartensa polkua vaatimusten ja ennakkoluulojen  puristuksessa.

Kilpiäisen sosiaalisen median tileillä nostetaan esiin aikamme vaatimuksia sekä uupumuksen ja riittämättömyyden arkipäiväistymistä  (Hänen tärkeä viestinsä armollisuudesta ja .... )

Kilpiaisen: Poikani, rikollinen-kirjaa pidimme valinnassa yhtenä perusteluista merkittävän yhteiskunnallisen sanoman vuoksi. Äitien ja perheiden tarinat ovat todellisten ihmisten kokemuksia joiden näkyväksi tekeminen on todella tärkeää. Voimme olla lempeitä toisillemme ja tarjota tukea tuomitsemisen sijaan. - Nyt kun näet korut Neidonvaajan Kantaja-palkinnon saajien sekä Neidonvaajan Voimanaiset kampanjan naisten yllä, mitä tunteita se sinussa herättää?

Korujen valmistuminen ja esitteleminen yleisölle on ollut suuri jännityksen paikka. Kun on pitkään hellinyt omaa ajatustaan korusarjasta, sen muotokielestä ja sisällöistä on aika alaston astuessaan ihmisten eteen näin rakkaan ja henkilökohtaisen työn kanssa. Uskon kuitenkin naisten löytävän korun sanoman ja voiman ja ottavan sen omakseen. Toivon korujen heijastavan kansakuntamme naisten saavutuksia, yksilöllistä tapaa osoittaa lempeyttä ja rakkautta sekä viedä unelmia eteenpäin. Mahdollistavan arjessa sen, että voimme ammentaa voimaa ja lämpöä juuristamme.


Nämä kampanjat ovat olleet minulle hyvin tärkeitä.
Toivon omalla panoksellani voivani nostaa arvostusta juuriamme kohtaan. Auttaa löytämään voimaa esivanhempiemme sitkeydestä, naisen polusta miehen rinnalla yhteisen elämän rakentajana, erilaisena, mutta yhtä vahvana ja välttämättömänä voimana. Toivon voivani tukea naisten itsetuntoa terveellä tavalla ja osoittaa naisena olemisen vahvuudet. Arjen vaatimukset, ulkonäköpaineet, jatkuva sopeutuminen sekä työelämän epävarmuus ovat henkisiä ja fyysisiä haasteita, jotka nykypäivän naiset joutuvat kohtaamaan perheestä huolehtimisen ohella

bottom of page