top of page

Mai Kivelä

​”Minulla feminismi ja solidaarisuus kietoutuvat yhteen. Haluaisin, että meillä on yhteisöllinen yhteiskunta, jossa jokainen voi samanaikaisesti olla vapaa toteuttamaan itseään ja käyttämään täyttä potentiaaliaan.Vierastan ajatusta yksilön menestyksestä ilman muita, sillä kukaan ei menesty yksin. Suomessa vahvojen ihmisten takana on myös hyvinvointivaltio, joka antaa meille taustatukea ja mahdollisuuksia, joita monella maailman kansalaiselle ei ole. Siksi kyse ei ikinä ole vain yksilöistä, vaan siitä minkälaisessa yhteiskunnassa elämme ja kuinka yhteisö tukee tai estää meitä. Naisen asema on hyvä esimerkki tästä.Olen itse saanut paljon tukea ja toivon, että voin itse tukea muita. Silti politiikka vaatii usein lähes epäinhimillistä jaksamisen ja stressinsietokyvyn omaamista. Varsinkin politiikan ja perheen yhdistäminen on haastavaa, mutta mahdollista. Paljon työtä on kuitenkin tehtävänä, jotta yhä useampi perheellinen voisi paremmin osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tämä on jälkeen esimerkki siitä, kuinka rakenteilla on väliä.Muille haluaisin sanoa, että älä aliarvioi itseäsi ja sitä mitä uskallat. Älä anna muiden määritellä sitä mitä teet, mitä haluat tehdä ja mitä et halua tehdä. Jos haluat vaikuttaa politiikassa tai kansalaisjärjestöissä, niin kannustan jokaista lähtemään mukaan!”

Mai Kivelä
bottom of page